ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Moja skúsenosť so školením HCA Slovakia

2020-10-14 21:25:48 | kategória Rozhovory
 Moja skúsenosť so školením HCA Slovakia

V čase, keď som absolvovala školenie „Zvyšovanie produktivity práce vedúcich pracovníkov“, som pracovala na pozícii finančnej riaditeľky v spoločnosti zaoberajúcou sa obchodnou (veľkoobchod ovocia a zeleniny) činnosťou. Ako finančná riaditeľka som riešila každý deň problémy týkajúce sa financovania potrieb firmy, problematiku inkasa pohľadávok, prípravy investičných projektov, robila som vnútorné analýzy produktivity, zmysluplný reporting a hlavne, majiteľ spoločnosti mal záujem o naštartovanie plánovania. Bola to pestrá paleta zaujímavej práce a po prvý krát som mala ako vedúca riadiť väčší pracovný tím a zároveň som úzko spolupracovala s riaditeľmi pobočiek.

Po odbornej stránke (financie, analýzy, plán, reporting) som sa cítila ako ryba vo vode, výsledky a uznanie sa rýchlo dostavili. Riadenie ľudí bolo pre mňa novinkou a tak to bolo podľa môjho najlepšieho svedomia a vedomia. Bolo to na jar, keď firmu navštívil pán Gibala a po rozhovore s majiteľom firmy mu ponúkol pre mňa školenie „Zvyšovanie produktivity práce vedúcich pracovníkov“. A majiteľ mi ho odsúhlasil. Keď som zistila koľko stojí, bola som zaskočená, lebo vždy som bola na strane šetrenia nákladov a ešte som na takom drahom školení nebola. Dnes viem, že malo cenu zlata a ďaleko prevyšuje rozmer peňazí. Od daného okamihu ako som školenie absolvovala som majiteľovi firmy vďačná, že nevedomky touto investíciou zmenil celý môj nasledujúci život – osobný aj profesný. Patrí mu moje veľké „ďakujem“.

Do Nitry som sa tešila, mám tam dlhoročnú kamarátku a mali sme dohodnutý po školení spoločný program. Uvažovala som nad tým, ako zvládnem 3 dni niekoho počúvať a bola som zvedavá na toho frajera, čo udrží moju pozornosť 3 dni po 8 hodín. A čo sa stalo?

Od prvého vstupu – Ladislava Pavlíka, som nepustila pero z ruky, písala som ako český žandár a nespustila som zo školiteľa oči. Obsah prednášky ma pohltil a spôsob podania bol jedinečný. Určite to sami poznáte, niečo zažijete, robíte rozhodnutia, cítite emócie, stres, ale neviete to pomenovať. A tu som v priebehu 3 dní dostala na toto všetko jasné pomenovania, odpovede, návody ako, prečo, kedy.... Bola som nadšená, plná pozitívnych emócií. Čo som mohla, som hneď večer reprodukovala svojej kamarátke. Dodnes si pamätám a viem citovať niektoré príklady, ktoré pán Pavlík uvádzal a prednášku som si doma prepísala, aby som sa k nej vedela kedykoľvek vrátiť. A hlavne som bola rozhodnutá všetko čo som sa na prednáške dozvedela uviesť do života.

Keď som sa vrátila po troch dňoch domov do Popradu, hneď som si k sebe zavolala deti ( vtedy 6 a 9 ročné) a poprosila som ich, aby sa vždy pýtali na veci a výrazy, ktorým nerozumejú. Od toho okamihu som začala aplikovať nové poznatky do každodenného života nielen v práci, ale aj v osobnom živote. Pochopila som, že ľudí okolo seba neposuniem vpred tým, že im zreprodukujem obsah prednášky, ale len osobným vzorom. Dnes mám doma z mojich detí malé osobnosti (11 a 14), ktoré sa neboja so mnou otvárať akékoľvek témy a hlavne majú vštepené dôležité životné hodnoty a poznatky. Kvalita môjho života išla do úplne nových rozmerov a ďaleko prevyšuje rozmer akejkoľvek plnej peňaženky.

Profesne som tiež v sebe objavila neočakávané zručnosti a dnes sama prednášam na univerzite.

Žijeme v rýchlo sa meniacej dobe, ale sú hodnoty, ktoré sú stále všeobecne platné a zaručujú človeku plnohodnotné, spokojné žitie. Informačný smog je stále silnejší a podstata žitia sa v ňom zahmlieva. Pre mňa bolo školenie s HCA rozjasnením, jasné sa stali hodnoty, priority, vylúčenie balastu. Samozrejme ako každý človek robím chyby. Dnes sa viem za chyby ospravedlniť, viac počúvam, analyzujem, zvažujem riešenia, vážim slová, veľa sa pýtam. Pochopila som, že vpred nás posúvajú hlavne otázky a snaha hľadať odpovede. Bez vzdelávania je život chudobný a v dnešnej dobe až nemožný.

Keďže som rodený analytik - ekonóm, chcem záverom odkázať všetkým nerozhodnutým podnikateľom, zamestnávateľom – tým, ktorí váhajú investovať do školení seba a svojich zamestnancov, neváhajte! Sú to najlepšie investované peniaze, získate nehmotné dlhodobé aktívum. Je to majetok, ktorému hodnotu môžete dať vy sami. Keď kúpite do firmy auto, jeho prínos je obmedzený úžitkovou hodnotou a životnosťou. Ale poznatky zo školení, ak ich uvediete do každodenného života, vám môžu priniesť rast firmy, rast zisku, zvýšenie podnikovej kultúry, zlepšenie pracovného prostredia a popritom porastú z vašich detí osobnosti a zo zamestnancov spoľahliví pracovníci. A z vás právom hrdí majitelia firiem, otcovia a tiež manželia.

Všetko dobré vám zo srdca želá

Ing. Miroslava Kubičková

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,