ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Čo buduje tímového ducha?

2021-11-02 14:35:12 | kategória Práca s ľuďmi
 Čo buduje tímového ducha?

Už ste niekedy v práci videli dvoch kolegov, ktorí sa pohádali kvôli tomu, že nebol správne nastavený termostat? Nuž, práca v kolektíve nie je vždy jednoduchá. Každý človek je zvyknutý na niečo iné a má svoje preferencie, ktoré by rád presadil, no ostatní s tým nie sú vždy stotožnení. Ak sa chcete zbaviť zbytočných konfliktov kvôli nepodstatným maličkostiam, čítajte ďalej.

Každý, kto kedy viedol nejaký kolektív, si určite všimol, že je veľmi individuálne, ako rýchlo si jeho členovia „sadnú“. Niektorí ľudia sa stanú najlepšími kamarátmi hneď potom, čo sa po prvý krát stretnú v kancelárii, kým iní sú schopní sedieť vedľa seba aj dlhé roky bez toho, aby spolu vôbec prehovorili. Určite to závisí aj od povolania: obchodníci či recepčné sú väčšinou zhovorčiví, skladníci či IT-čkári bývajú tichší, aj keď to samozrejme nemusí byť pravidlo. Ale nech sú tí ľudia takí, akí sú, čo je možné urobiť z pozície vedúceho na to, aby sme svoj tím stmelili?

V prvom rade je dôležité zabezpečiť, aby ľudia jeden o druhom vedeli, aká je ich náplň práce. Možno si myslíte, že je to samozrejmosť, ale divili by ste sa, ako veľmi veľa ľudí žije a pracuje takpovediac „vedľa seba“, a nie spolu. Najmä vo veľkých firmách často vidím, že traja ľudia, ktorí spolu každý deň sedia v jednej kancelárii, niekedy nemajú ani poňatia o tom, čo ten druhý (tretí) vlastne robí. To vedie k stavu, že si o sebe začnú navzájom myslieť, že „Ten druhý v podstate nič nerobí“, „Aj tak som ja ten jediný, kto sa tu snaží“, „Ostatní berú peniaze zadarmo“, a tak ďalej. Objavuje sa skryté ohováranie alebo otvorené hádky.

Riešením je urobiť si poriadok v produktoch každého kolegu. Najlepšie sa to robí tak, že na spoločnej porade, ktorej sa zúčastnia všetci zamestnanci, sa každý z nich jeden po druhom postaví a spýta sa všetkých ostatných: „Aké výsledky odo mňa očakávaš?“ A nech dobre počúva a zapíše si odpovede svojich spolupracovníkov. Toto spoločné cvičenie vynikajúco stmelí každý tím. Mnohí ľudia budú úprimne prekvapení tým, čo sa dozvedia. Možno zistia, že to, čomu venovali veľa pozornosti a energie, v skutočnosti nikto nepotrebuje a naopak, to, čo bolo pre nich zanedbateľné, je pre niekoho iného veľmi dôležité. Naozaj to odporúčam – robí to s tímom zázraky!

Ďalší spôsob, ako zlepšiť tímového ducha, je zmeniť spôsob, akým vediete porady. Vo väčšine prípadov majú porady takýto priebeh: šéf na úvod privíta účastníkov, zrekapituluje výsledky za posledné obdobie, odprezentuje novinky, dá priestor na otázky a poradu ukončí. O niečo lepší spôsob je, keď si svoje výsledky odprezentuje každý člen tímu za seba, lebo takto sa zvyšuje ich pocit individuálnej zodpovednosti za ich dosiahnutie. Úplne najlepší spôsob je, keď jeden člen tímu prezentuje nie svoje výsledky, ale výsledky človeka sediaceho vedľa neho, s tým, že by k tomu mal pridať aj nejakú pochvalu alebo poďakovanie za to, čo ten človek za posledné obdobie urobil alebo dosiahol. Ak to urobíte takto, privediete ľudí k tomu, aby sa začali zaujímať jeden o druhého a o prácu, ktorú ich kolegovia robia. Mnohí z nich s úžasom zistia, že práca tých druhých vôbec nie je niečo, čo je „iba do počtu“, ale naopak, je to niečo absolútne kľúčové, o čom nemali ani páru. Začnú voči nim pociťovať rešpekt a obdiv, a tam, kde je rešpekt, tam sú aj dobré medziľudské vzťahy. Ak začnete robiť porady takto, je to lepším tmelom ako akýkoľvek teambuilding.

Tieto a ďalšie riešenia na zlepšenie tímovej atmosféry sa dozviete na našom dvojdňovom seminári Riadenie ľudí. Naučíte sa, ako predvídať ľudské správanie, ako zo seba a ďalších ľudí vychovať dobrého vodcu, ako správne používať odmeny a tresty a mnoho ďalšieho. Tešíme sa na vás!

Autor článku: Mgr. Marcel Pavlík

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,