Rozhovory

Pier Paderni: Život dokáže vytvárať peniaze, ale peniaze nedokážu vytvárať život

PIER PADERNI, pochádza z Talianska a býva v meste Novara v severnom Taliansku. Je špecialistom a konzultantom v oblastiach firemnej komunikácie, public relations a strategického manažmentu. Študoval v HCA v Miláne, kde mal od roku 1975 jedinečnú príležitosť spolupracovať priamo s pánom Hubbardom a podieľať sa s ním na vývoji Modern Management Technology, tzv. siedmich zelených zväzkov, ktoré sú základom celého Hubbardovho manažérskeho systému. Veľa cestuje, stretáva sa s mnohými ľuďmi, mnohými kultúrami a bol osobne zodpovedný za zavádzanie Hubbardovej administratívnej technológie v desiatkach firiem na všetkých kontinentoch. Rád o sebe hovorí, že je „renesančný umelec“.

V akých oblastiach ste profesionálom?

Absolvoval som vyše pätnásťročné štúdium Hubbardovej technológie manažmentu a takmer dvojnásobok tohto času sa venujem jej aplikácii v praxi. Väčšinu mojej konzultantskej a poradenskej praxe tvorí práca v oblasti ľudských zdrojov, firemnej a zákazníckej komunikácie, PR a marketingových stratégiií, a produkčného manažmentu. Vďaka tejto práci som získal veľmi hodnotné skúsenosti, keďže som pracoval takpovediac bok po boku s mojimi klietmi, s ktorými sme riešili ich každodenné firemné problémy počas toho, ako do firmy zavádzali jednotlivé nástroje. Vďaka tomu som sa naučil, aké problémy môžu nastať počas zavádzania manažérskeho systému a ako ich riešiť.

Aké úspechy ste počas svojho života dosiahli?

Táto otázka ma vždy vracia k spomienkam na všetkých ľudí, s ktorými som spolupracoval, na všetky miesta, kde som zatiaľ bol. Počas môjho procesu učenia sa som nemal iba úspechy: čas od času som robil aj chyby, ale našťastie neboli veľké, aby som ich nedokázal napraviť a doviesť do šťastného konca.

Takže, úspechy! Pár som ich už mal. Jedným z prvých bola možnosť na vlastné oči vidieť, ako knihy pána Hubbarda, ktoré sa aj vďaka mojej práci v osemdesiatych rokoch šírili na talianskom trhu, pomáhali našim firmám prosperovať. Podarilo sa mi ich dokonca dostať na priečky národných bestsellerov. Počas tejto práce som vyprodukoval aj dvadsať dielov televízneho programu, z ktorých každý mal pol hodiny, pre národnú televíziu Reta A, a za tieto programy som dostal umelecké ocenenie. Veľmi veľkým úspechom pre mňa bolo aj to, keď mi jeden z mojich prvých klientov povedal, že si konečne mohol nájsť čas na dovolenku s rodinou a nemusel byť v práci do ôsmej večer každý deň. To pre mňa znamenalo naozaj veľa, lebo som sa po prvý krát presvedčil, že technológia, s ktorou som pracoval, naozaj funguje a môže ovplyvniť životy mnohých ľudí.

Ďalším veľkým úspechom bolo, keď ma na prelome tisícročí oslovil jeden z najväčších súčasných jazzových muzikantov, Chick Corea, a požiadal ma, aby som prevzal manažment všetkých jeho nahrávacích a produkčných štúdií. Nemohol som tomu uveriť, lebo keďže som sám hudobník, bolo to ako splnený sen. Nakoniec som z osobných dôvodov túto prácu neprijal, ale bola to veľmi veľká pocta!

Ďalším veľkým osobným úspechom je pre mňa to, že vždy, keď sa vrátim domov, tak aj napriek akémukoľvek množstvu práce mám možnosť študovať, hrať na klavíri, skladať hudbu a venovať sa mojej veľkej láske, umeniu.

Pravdepodobne by som o svojich úspechoch mohol hovoriť ešte hodiny, ale nemyslím si, že by vás to zaujímalo. Pochválim sa však ešte jedným: aj po tridsiatich rokoch práce v konzultačnom a poradenskom biznise, všetci moji bývalí klienti sú moji priatelia a veľmi radi sa stretávame. To považujem za ten najväčší a najkrajší úspech, ktorý by som mohol dosiahnuť.

V čom si myslíte, že sa slovenský manažment líši od manažmentu v iných krajinách?

Keďže som už na Slovensku niekoľkokrát bol, dovolím si tvrdiť, že manažment a podnikanie na Slovensku nie sú až také odlišné od podnikania v iných krajinách. Myslím si však, že to, v čom sa situácia u vás odlišuje, sú ľudia. Manažment sa dá prirovnať k veľmi jemným husliam: krása ich hudby závisí od hudobníka, ktorý na ne hrá. V tomto smere sú Slováci jedineční: z mojej skúsenosti sú ochotní sa učiť, uvažujú veľmi jednoducho, riadia sa zdravým rozumom a nemajú problém sa zdokonaľovať. Čo im funguje, to použijú, a keď prídu na niečo lepšie, radi sa prispôsobia. V iných krajinách sa manažéri boria s obrovskými problémami globalizácie a saturácie trhu, a namiesto učenia sa držia svojich tradícií a zvykov. Je veľmi ľahké skĺznuť do rutiny, stereotypu a v tomto momente sa akákoľvek motivácia či radosť z práce stratí. Dúfam, že toto sa Slovákom nestane.

Prečo sú niektorí ľudia bohatí, ale nešťastní?

Na túto otázku viem odpovedať pomocou krátkej rozprávky: „Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden muž, ktorý mal dva bochníky chleba a jeden predal, aby si kúpil ľaliu.” Ak sú bohatí ľudia nešťastní, táto „ľalia“ im chýba. Niektorí z nás sú veľmi bohatí materiálne, no chudobní na duchu. Život dokáže vytvárať peniaze, ale peniaze nedokážu vytvárať život a celý život je len o porozumení, čo si za peniaze nekúpite. Ak vám nechýbajú peniaze, ale chýba radosť, skúste hľadať porozumenie.

Dá sa zvýšiť efektívnosť firmy, tým, že budú všetci jej pracovníci viac pracovať?

Najprv je dôležité ujasniť si, čo presne efektívnosť znamená. Svojim klientom zvyknem hovoriť, že nie je dôležité utekať rýchlo ako blázon – dôležitejšie je vedieť, kam idete. Efektivita sa naozaj dá zvýšiť, ale iba málokedy to závisí od zvýšenia skutočného objemu práce. Naopak, efektivita najlepšie porastie vtedy, keď to svojho súčasného úsilia vložíte viac poriadku a systematickosti. Poriadok je dôležitejší ako obrovská aktivita, ktorá aj tak vyvoláva zmätok. Jedným z kurzov, ktorý je možné naštudovať v manažérskej technológii pána Hubbarda, sa volá Kurz osobnej efektivity a naučíte sa tam o tom, aký je vzťah medzi ľudskou mysľou a schopnosťami či aktivitami. Základný princíp je tento: „Funkcia je nadradená štruktúre.“ Ak teda neviete, aké funkcie máte vykonávať, nemáte ich správne zaradené a nerozumiete im, štruktúra vám neprinesie nič, a už vôbec nie efektívnosť. Pokiaľ však funkciám vo svojej firme (či osobnom živote) rozumiete, efektívnosť sa dá celkom určite zvýšiť.

Čo si myslíte, že je v biznise najdôležitejšie na dosiahnutie úspechu?

Podľa môjho názoru je najdôležitejšie mať jasný cieľ, ktorý chcem dosiahnuť, a účel, kvôli ktorému tam chcem doraziť. Hneď na to je nutné vytvoriť dobré smernice, ktoré zabezpečia dobrú komunikáciu a vysokú mieru spoločného súhlasu v tíme. A aby bolo možné dokončit nejakú prácu do úspešného konca, je dobré rozumieť základom komunikácie ako takej. Ako hovorí pán Hubbard: „Organizácia pozostáva z komunikačných terminálov a komunikačných líní, ktoré sú zladené v smere spoločného účelu a cieľa”.

Prečo tak veľa firiem zahynie v prvých rokoch svojej existencie?

Znie to možno veľmi jednoducho a neuveriteľne, ale končia preto, lebo nevedia nič o etike, o kondíciách (stavoch) bytia a nevedia, ako sa v rôznych kondíciách správať. Okrem toho väčšina firiem funguje iba na štvrtinu svojej výkonnosti – je to rovnaké, ako by ste namiesto všetkých štyroch končatín používali iba ľavú nohu. Za takýchto podmienok je veľmi ťažké prežiť.

Prečo je v dnešnej dobe náročné nájsť dobrých zamestnancov?

Záujemcov o prácu je v každej krajine veľa, ale je pomerne náročné vybrať si tých dobrých. Aby ste to boli schopní urobiť, musíte si vy, ako majiteľ či riaditeľ, definovať presné výberové kritériá, ktoré na vašich zamestnancov máte. Pokiaľ iba vyberáte ľudí tak, „ako prídu“, lebo neviete, na čo sa máte zamerať, vytvárate si problémy do budúcnosti.

Je normálne, že firma po niekoľkých rokoch rastu spomaľuje až stagnuje?

Nie, normálne to nie je, ale v našej modernej spoločnosti to tak môže vyzerať a dokonca existuje mnoho „autorít“, ktoré tvrdia, že je to tak. Vôbec to tak nemusí byť! Opäť sa jedná o problém etiky a kondícií. Firmy, ktoré nevedia, ako sa správať v rôznych bodoch svojho vývoja, po presiahnutí istého bodu začínajú padať nadol. Zjavne sa niektoré činnosti, ktoré boli zabezpečované na začiatku, stratia, alebo – čo je ten horší prípad – ani nikdy neboli vykonávané.

Čo by mal manažér robiť, ak už jeho firma dokáže existovať bez neho a on sa začne nudiť?

Takí ľudia naozaj existujú? (Úsmev.) Ak firma funguje bez manažéra, môže to mať iba dva dôvody: buď sa jeho firme nádherne darí, alebo je na pokraji katastrofy. Každopádne, ak sa manažér začne nudiť, znamená to, že potrebuje väčšiu, náročnejšiu hru, lebo účely a ciele, ktoré mal doteraz, ho už nemotivujú. Ak tento stav pretrváva dlhodobo, je to veľmi nebezpečné, lebo „pilot“ firmy v skutočnosti neriadi svoje lietadlo a často z neho zostane iba čierna skrinka.

Ako by mal vyzerať ideálny šéf? Aké by mal mať vlastnosti?

Ideálny šéf by mal byť viac „lídrom“ a nie „šéfom“. V Taliansku sa slovom boss označuje šéf mafie! Podľa môjho názoru musí dobrý šéf rozumieť svojim ľuďom, vedieť, ako pracuje ľudská myseľ a musí byť schopný priviesť druhých k tomu, aby sa ochotne zapájali do každodenných činností firmy. Musí to byť stabilný, čestný človek, ktorý vedie v prvom rade príkladom a pomáha ostatným, aby rástli a preberali na seba čoraz viac zodpovednosti. Aby to bolo možné, šéf nesmie byť iba „jednoooký medzi slepými“, ale musí presne vedieť, ktorým smerom sa jeho firma má uberať.

Aké je vaše životné krédo?

Ja osobne si myslím, že pre každého človeka je dôležité, aby pomáhal druhým. Keď sa pozrieme na naše firmy, spoločnosti a zamestnancov, kvôli čomu tam vôbec sú? V prvom rade sú tam na to, aby pomocou expanzie pomáhali čo najviac ľuďom. Kvalita pomoci, ktorú môžete poskytovať, závisí od kvality vášho manažmentu.

Takisto si myslím, že naša schopnosť komunikovať a venovať pozornosť druhým sú kľúčovými vlastnosťami, ktoré potrebujeme zlepšiť na to, aby sme boli úspešní.

Prečo by ľudia mali prísť na váš seminár?

Ľudia, ktorí chodia na môj seminár, sú ľudia, ktorí veria v zlepšenie. Pokiaľ hľadajú praktické riešenia, ktoré môžu pomôcť v akejkoľvek situácii, bude sa im tam páčiť. Chcel by som ich požiadať, aby prišli aj kvôli mne, lebo sa s nimi veľmi rád stretnem a chcel by som sa od nich naučiť všetko, čo len budem môcť. Na našom seminári budeme veľa hovoriť aj o pozornosti, o tom, ako ju správne udržať a smerovať a ako pomocou nej dosahovať veľké ciele.

Na svoj vek pôsobíte veľmi vitálne. Ako to robíte?

Mám jeden čarovný recept: poznám elixír života! (Úsmev.) Ale nie: ako každé tajomstvo, aj to moje je jednoduché. Milujem svoj život a snažím sa, aby mal zmysel. Verím, že každý človek má potenciál vyzerať v mojom veku rovnako dobre, ak nie lepšie ako ja, bez ohľadu na to, čomu sa venuje. Koniec koncov, nežijeme preto, aby sme pracovali, ale pracujeme preto, aby sme žili. Nie je to tak?

Príďte sa inšpirovať na seminár Piera Paderniho  AKO S PRIEMERNÝMI ĽUĎMI DOSIAHNUŤ NADPRIEMERNÉ VÝSLEDKY

Prihláste sa na seminár