ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Aké sú hlavné zásady profesionála v marketingu?

2012-03-28 11:23:26 | kategória Marketing a PR
 Aké sú hlavné zásady profesionála v marketingu?

Existujú určité pevné body, ktoré by mal vedieť naspamäť každý, kto pracuje v marketingu, alebo kto pripravuje materiály pre marketing, pretože z nich sa stále vychádza. Nejde len o stabilné údaje, ktoré sa používajú na posúdenie, či sú marketingové záležitosti v poriadku alebo nie; sú to aj údaje, ktoré marketingoví pracovníci, ako aj všetci tí, čo majú niečo do činenia s marketingom, používajú pri tvorbe produktov, ktoré s marketingom súvisia - napr. letákov, inzerátov, informačných brožúr, materiálov pre obchodníkov, plagátov, atď.

Ak chcete byť úspešný, je dobre tieto údaje poznať a držať sa ich zubami nechtami. Ich porušenie väčšinou vedie k neúspechu marketingu. Naučte sa s nimi pracovať tak, aby ste získali schopnosť uvažovať na základe týchto stabilných údajov.

 1. Buďte profesionál vo všetkom, čo robíte. Nielen v marketingu, ale všade, dokonca aj v súkromí robte veci dokonale, robte veci poriadne. Nežite život amatéra.
 2. Robte prieskumy, aby ste našli svoju cieľovú skupinu. Fatálnou a prekvapivo častou chybou býva to, ak marketing firmy vlastne nevie presne ku komu má komunikovať. Musíte vedieť o koho ide, kde sú tí ľudia, čo už vedia a čo ešte nie.
 3. U tejto cieľovej skupiny urobte prieskum na každý produkt. Nerobte nič bez prieskumov!
 4. Dopredu si robte "domáce úlohy". ( študujte trh, konkurenciu, danú oblasť, verejnosť, atď.) Toto je úloha stála a robí sa priebežne. Ukladáte si do mysle informácie, ktoré vám v správnu chvíľu pomôžu dobre sa rozhodnúť.
 5. Dobre sa oboznámte s ideovým smerovaním PR, či imidžom, ktorý sa vaša spoločnosť v súčasnosti usiluje budovať v povedomí verejnosti. Ak ste "firma na luxusné výrobky pre TOP 100", tak netvrďte, že máte najlacnejšiu ponuku.
 6. Poznajte svoj produkt. Choďte do výroby, zistite a pochopte ako sa to "niečo" vyrába, používa, montuje, zoberte si to domov, "ochutnajte to", žite s tým. Chyťte ho do ruky. Spýtajte sa starých zákazníkov na ich skúsenosti. Nadchnite sa produktom.
 7. Pre každý produkt vytvorte pozicioning a používajte ho. To je absolútny základ.
 8. Vždy pritiahnite pozornosť ľudí. To sa týka grafického dizajnu, reklamných sloganov, umiestnenia reklamy, výberu farieb, nápadov, originálnych slovných hračiek a upútaviek. Darmo máte skvelé posolstvo, ak ste pred tým nezískali pozornosť klienta, nič si od vás nepozrie či neprečíta. Nebojte sa šokovať!
 9. Obmieňajte veci. (To platí rovnako pre grafický dizajn, nápady pre kampaň a všetko ostatné.)
 10. Dbajte na estetickosť materiálu. Naučte sa správne používať geometrický dizajn, farebný kruh, vnímanie hĺbky farieb, atď. Najlepšie práce marketingu sú umelecké diela. Vaše dielo by malo byť také hodnotné, že si ho klient má chuť „vylepiť na skriňu“.
 11. Snažte sa o prehľadnosť, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť. Vyhýbajte sa zložitosti a nejasnosti. V tom pretlaku reklamy to vtedy nikto čítať nebude.
 12. Používajte "návnadu". V reklame nikdy neprezrádzajte všetko, len ľuďom naznačte a povedzte im, ako tú vec môžu získať či nájsť. Ľudia zbožňujú tajomstvá, no tak im ich dajte.
 13. Vyvarujte sa zlozvyku posielať naraz všetky reklamné materiály, ktoré máte. Je to fatálna chyba. Len obyčajný amatér v PR a marketingu pošle naraz všetko, čo má alebo o čom kedy počul. „Vystrelí“ jedinú veľkú ranu, čo skončí tak, že nič nepredá.
 14. Nepodľahnite tomu, že budete „tlačiť“ a propagovať iba samé nové veci. Uvedomte si, že úspešný marketing - to je predaj všetkého, čo máte k dispozícii a to vo veľkom množstve. Ak si chcete zaistiť vysoký a stabilný príjem, potom predávajte všetko, čo vaša spoločnosť predáva.
 15. Sľubujte a propagujte iba to, čo viete dodať. O marketingu sa predpokladá, že vytvorí dopyt a záujem. Ale osudnou chybou je, keď sa dopyt vytvorí, a potom k dodaniu tovaru nedôjde. Ak len vzbudíte dopyt, ktorý následne neviete uspokojiť, výsledkom budú nahnevaní klienti, spory a vyjdú nazmar všetky peniaze, čas a úsilie, ktoré ste do marketingovej akcie vložili. V takom prípade v očiach verejnosti utrpí aj vaša dôveryhodnosť vo vzťahu k prípadnému budúcemu marketingu.

Toto sú dôležité údaje, ktoré sa v marketingu musia uplatniť. Existuje ešte ďalších 20 bodov, ktoré musíte poznať a používať ich. Ak ich neaplikujete, tak dostanete taký výsledok marketingu, ktorý vôbec nekomunikuje k tej cieľovej skupine, pre ktorú bol určený a celá propagácia je len zbytočnou stratou peňazí. Veľmi ľahko sa môžete presvedčiť o tom, že ak ste v minulosti vytvorili neúspešný marketing, tak ste tieto body porušili.

(Článok vznikol na základe kurzu "Marketing" Školy manažmentu L. Rona Hubbarda)

Autor: Ing. Ladislav Pavlík, prezident Školy manažmentu LRH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
,