Rozhovory

FRITZ SPOHN: Ako dosiahnuť na Slovensku švajčiarsky úspech

FRITZ SPOHN je podnikateľ, business coach a motivátor z mesta Luzern v strednom Švajčiarsku. Je špecialistom na vnútrofiremnú motiváciu, zadávanie a dosahovanie cieľov, manažment predaja a marketingové stratégie. S vyše tridsiatimi rokmi skúseností s manažérskou a administratívnou technológiou pána Hubbarda, pán Spohn a jeho firma pomohli vyše dvanásťtisíc manažérom z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Spojených štátov. 9. júna 2022 bude pán Spohn v HCA Slovakia prednášať seminár zameraný na marketing v časoch prudko sa meniacich podmienok na trhu. Prečítajte si interview s ním a uvidíte, na čo všetko sa môžete tešiť.

Fritz, môžete nám predstaviť vašu firmu a vaše aktivity?

Pochádzam z Viedne, vzdelaním som pôvodne elektroinštalatér so zameraním na silnoprúd. Po skončení priemyslovky som vyštudoval automatizáciu a robotizáciu priemyselných motorov. Dlhé roky som pôsobil v oblasti elektroinžinierstva v Rakúsku, až som začal pracovať pre firmu, ktorá sa zaoberala výrobou medicínskych zariadení a robotov. Tam som sa dostal do prvého kontaktu s predajom. Musel som presvedčiť lekárov – čo sú veľmi skeptickí zákazníci – o výhodách investície do ambulantného zariadenia. Bola to veľmi tvrdá škola, ale vcelku sa mi darilo. Nie vždy som však bol taký úspešný, ako som chcel a tak som hľadal spôsoby, ako sa zlepšiť.

Čomu všetkému sa vaša firma venuje?

Moja firma sa volá Spohn Motivation a maším hlavným cieľom je pomôcť podnikateľom dosiahnuť svoje ciele. Keď pracujeme s menšími a strednými firmami, pomáhame im v oblasti predaja a hlavne, marketingu. Učíme ich nielen to, ako pritiahnuť nových zákazníkov, ale najmä to, ako posilniť záujem a dopyt od existujúcich zákazníkov, keďže väčšinu príjmov firmy netvoria noví, ale stáli odberatelia. Podnikatelia dnes už vedia, že marketing robiť treba, ale nie sú si istí, kde začať, lebo možností je priveľa. Navyše, tradičná reklama dnes už skoro vôbec nefunguje. My im pomáhame nájsť tie správne kanály a spôsoby komunikácie.

Čo dnes považujete za najväčšiu prekážku, ktorej európske firmy čelia?

Nuž, najprv mi napadli celosvetové témy: situácia na východe Európy, následky pandémie, otepľovanie planéty, ochrana životného prostredia, energetická nestabilita, problémy európskej meny, politická situácia a podobne. Samozrejme, je dôležité, aby sa tieto témy riešili, ale začať treba od seba. Pokiaľ sa bude dariť firmám, ktoré budú ekonomicky aj personálne stabilné, bude sa dariť aj jednotlivcom. A keď budú v poriadku jednotlivci, dá sa do poriadku aj celá spoločnosť.

V celej Európe sa dnes hovorí o prichádzajúcej kríze. Ako by sa mali firmy pripraviť na nadchádzajúce obdobie?

Aj u vás sa už rozpráva o tom, ako sa ekonomika spomaľuje? Nuž, pokiaľ s tým bude väčšina ľudí súhlasiť, tak to tak bude. Správne riešenie je po prvé, nesúhlasiť s tým. A po druhé, urobiť niečo pre to, aby moja firma išla hore naďalej.

Prvým krokom boja proti kríze je zakázať o nej hovoriť. Len pred pár dňami došiel za jedným mojím klientom jeho zamestnanec, aby mu ukázal článok o tom, ako sa nemeckej ekonomike nedarí. Načo je to dobré? Aby ospravedlnil svoje zlé výsledky? Aby šéfa presvedčil o tom, že firmu treba zavrieť?

Hovoriť o kríze určite štatistiky nezlepší. Akurát vás to privedie k tomu, že znížite náklady na marketing, na výrobu, a zbavíte sa svojich ľudí – a keď urobíte to, tak kríza príde naozaj. Možno ste si všimli, že úspešní ľudia a úspešné firmy nikdy nerobia to, čo robí väčšina. Nikdy sa nesprávajú rovnako, ako dav. Ak vám dav hovorí, že teraz treba prestať robiť reklamu, lebo ľudia aj tak nekupujú, tak ich jednoducho nepočúvajte.

Ako teda získavať nových a udržiavať stálych odberateľov?

Kľúčovú úlohu tu zohráva marketing. Marketing nie je iba o reklame, to je veľmi obmedzený pohľad. Sú to všetky aktivity, ktoré prispievajú k tomu, že vaši zákazníci začnú chcieť váš produkt alebo službu. V mojom marketingovom seminári budem hovoriť o tom, ako k marketingu môže prispievať každý pracovník vo firme, nielen vaša kolegyňa na marketingovom oddelení. Výhodou týchto techník je to, že vás nestoja takmer nič.

Problémom marketingu býva aj nastavenie mysle ľudí. Napríklad, v mnohých firmách sa stáva, že ani neposielajú reklamu svojím existujúcim odberateľom, lebo tí už predsa produkt majú, kupujú automaticky, alebo firma poskytuje produkty, ktoré sa odoberajú jednorazovo (stavbári, architekti, a podobne). Všetka marketingová komunikácia tak ide na nových zákazníkov a to je chyba. Môj marketingový seminár sa zaoberá tým, ako posilniť a prehĺbiť komunikáciu so stálymi zákazníkmi, lebo je pravda, že marketing zameraný na nich sa musí robiť odlišne. Ale keď sa ho naučíte robiť, váš zákazník sa stane vašim partnerom.

Prečo by mal človek prísť na váš júnový seminár?

Ja osobne nemám rád teoretické a suché prednášky. A nemám rád ani rôzne „nadšené“ prednášky, kde ľudia skáču do vzduchu, neprirodzene nahlas kričia pozitívne frázy a kráčajú po uhlí. Podľa mňa sa skutočná múdrosť zakladá na zdravom rozume. Dobrý seminár je pre mňa taký, počas ktorého si poviem: „Hej, veď to je rozumné a dáva to zmysel. Prečo som na to neprišiel skôr?“ A hlavne, musí to byť sranda!

V tomto duchu vediem svoje semináre ja. Nebudem vám hovoriť o žiadnych čarovných trikoch alebo skratkách, ktoré by vám zmenšili objem práce. Radšej vás naučím, čo urobiť, aby ste vedeli fungovať dlhodobo a systémovo.

Na Slovensko sa veľmi teším. Naposledy som tu bol pred dvomi rokmi a tých niekoľkých Slovákov, ktorých som stihol spoznať, mám veľmi rád. Teším sa na všetko, čo sa od vás budem môcť naučiť a urobím všetko preto, aby ste si z mojich seminárov odniesli čo najviac. Teším sa na stretnutie!

Príďte na seminár KĽÚČOVÉ FAKTORY ÚSPECHU V MARKETINGU

Prihláste sa na seminár