Vedenie firmy

Čo sa musím naučiť, ak chcem byť dobrým riaditeľom?

O riadení zamestnancov koluje množstvo mýtov a poloprávd. Tá najčastejšia hovorí, že riaditeľom sa človek musí narodiť, že je to otázka talentu alebo zázračných vlôh. Táto veta je asi taká pravdivá, ako keby sme povedali, že na šoférovanie musí mať človek špeciálne gény. Samozrejme, nie z každého šoféra môže byť pretekár, ale naučiť sa to dokáže každý z nás. Platí to aj pre riadenie ľudí, podmienkou ale je, že viete, čo sa máte učiť.

Riaditeľ

Čím začať, ak chcete zo seba alebo svojho podriadeného vychovať dobrého riaditeľa? Mimochodom, pod pojmom „riaditeľ“ mám na mysli akéhokoľvek vedúceho pracovníka: generálneho riaditeľa, prevádzkového manažéra, tím lídra, majstra, vedúceho či dokonca rodiča. V podstate platí, že aspoň základnú schopnosť riadiť druhých musí mať každý z nás, ak nechceme, aby sme si všetko museli robiť sami.

Na začiatok je dôležité objasniť si, čo vlastne slovo „riaditeľ“ znamená. Definícia hovorí, že riaditeľ je „človek s exekutívnou, manažérskou a administratívnou zodpovednosťou vo firme“. Slovíčko „exekutívna“ pochádza z dvoch častí, z latinského -ex, „až do konca“, a sequi, „nasledovať“.

Riaditeľ je človek, ktorého majú druhí nasledovať až do konca.

Je to niekto, kto zabezpečuje, že sa práca bude robiť dovtedy, kým nie je úplne dotiahnutá. Nezanecháva po sebe nedorobky a odmieta od roboty odísť, kým nie je hotová. Ak ste niekto, kto vie veci nielen robiť, ale aj dokončovať, prvý predpoklad máte splnený.

Druhé slovo v definícii je „manažérska“. Tento výraz pochádza z latinského manus, „ruka“ a agein, „viesť“.

Riaditeľ je niekto, kto je ochotný viesť ľudí doslova za ručičku, pokiaľ je to nutné.

Je to človek, ktorý je ochotný vydávať svoje príkazy opakovane, tak často, ako je treba. To všetko vie robiť bez toho, aby sa nahneval. Slabý človek, ktorý sa na riaditeľa nehodí, sa pri prvom odpore rozzúri, rezignuje a radšej si to urobí sám. Dobrý riaditeľ pokojne zopakuje svoju požiadavku a trvá na nej, kým ju nepresadí. Ak vám nerobí problém zopakovať svoj príkaz aj desaťkrát a nestratíte pri tom nervy, spĺňate aj druhý predpoklad.

Tretie slovo v definícii je „administratívna“. Ak by sme sa pozreli na jeho pôvod, nájdeme v ňom predponu ad-, „ku“, a slovo ministrare, „slúžiť“.

Dobrý riaditeľ je niekto, kto slúži svojim ľuďom a je ochotný, na oplátku, prijať službu od nich.

Rozvinúť v sebe túto schopnosť býva pre mnohých riaditeľov veľmi ťažké, najmä pre tých, ktorí vyrástli „zdola“. Ak bol niekto doteraz iba radovým pracovníkom a vďaka svojej tvrdej práci sa stal vedúcim, musí byť ochotný prijať pomoc a službu od ľudí, ktorých teraz vedie. No veľká časť šéfov, keďže majú dobré srdce, svojich podriadených odmieta zaťažiť naplno. Nechcú, aby museli pracovať tak tvrdo, ako pracovali oni, lebo ich majú úprimne radi.

Avšak takéto zmýšľanie je veľká pasca. Dobrý riaditeľ musí byť ochotný používať svojich ľudí. Musí byť ochotný ich nasadiť, využiť a naplno zaťažiť rozumnými aktivitami. Jeho úlohou je prácu vymyslieť a rozdeliť, ale nie urobiť. Nesmie mať zábrany v tom, aby ľuďom dovolil pracovať preňho a pod ním. Ak ste ochotný a schopný použiť na dosiahnutie svojich cieľov iných ľudí, spĺňate aj tretí – pravdepodobne najdôležitejší – predpoklad.

Teraz, keď vieme, čo tvorí základ úspešného vedenia ľudí, musíme vedieť, ako tieto schopnosti získať a rozvinúť. V HCA Slovakia sme presne preto vyvinuli nový seminár s názvom Riadenie ľudí. Je určený tak pre majiteľov (najvyšších šéfov), ako aj pre riaditeľov a stredný manažment, ktorý sa chce zdokonaliť vo svojej schopnosti riadiť ľudí. Úžitok z neho budú mať aj nováčikovia, ktorí sú na šéfovskej stoličke iba krátko, aj ostrieľaní manažéri, ktorí chcú zabrániť vyhoreniu a už ich nebaví riešiť s ľuďmi tie isté problémy. Je to tiež jediný seminár, na ktorom sa dozviete, ako šikovných manažérov (a šikovných ľudí vo všeobecnosti) udržať vo svojej firme a zabrániť im v tom, aby mali myšlienky na odchod či založenie konkurencie.

Metóda „cukor a bič“ je v manažmente prekonaná. Na použitie sily, kriku a nadmernej disciplíny sú odkázaní iba tí, ktorí to nevedia robiť lepšie. Platí totiž, že silu musíte použiť iba vtedy, ak zlyhalo porozumenie. Ak rozumiete, ako človek funguje, práca s ľuďmi vôbec nemusí byť ťažká. Príďte na seminár Riadenie ľudí, aby ste sa naučili, ako na ňu.

Autor článku: Marcel Pavlík