ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základy organizovania firmy

 
 
 
Prednášajúci:
Mgr. Gabriela Redayová, Ing. Katarína Pavlíková, Roman Baláž
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov, výkonných riaditeľov a manažérov firiem
Trvanie:
6 - 8 dní
Najbližšie termíny:
Tento kurz teraz nemá žiadne termíny
Cena:
1399,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Tento rozsiahly kurz, ktorý je základnou abecedou každého riadiaceho pracovníka, je určený pre majiteľov a top manažérov firiem.

Účastník kurzu dostane všetky informácie potrebné na vytvorenie novej, alebo vylepšenie terajšej firemnej štruktúry. Naučí sa ako vytvoriť a udržať pevný systém, ktorý prinesie stabilitu, istotu, dobrú kontrolu a rast firmy. Naučí sa, ako správne napísať popis práce, smernicu a ako vytvoriť vlastnú technológiu svojej firmy. Kurz obsahuje veľa praktických cvičení, kde študent rieši konkrétne situácie zo svojho pracovného života.

 

 Základy organizovania firmy

Témy:

 • Prečo podriadení niekedy nerozumejú svojim šéfom?
 • Je dobre riadiť firmu demokraticky?
 • Ako zorganizovať firmu tak, aby fungovala samostatne?
 • Prečo firma stagnuje a ako to riešiť?
 • Ako nájsť slabé miesta vo firme?
 • Ako zorganizovať firmu do 10 ľudí?
 • Ako zorganizovať firmu od 10 do 100 ľudí?
 • Ako zorganizovať firmu nad 100 ľudí?
 • Čo je najčastejší dôvod, prečo niektorí pracovníci nedosahujú výsledky?
 • Podľa akých kritérií určíte, či je pracovník vhodný na daný post, alebo na povýšenie?
 • V akom pomere majú byť vo firme zastúpení výrobní a nevýrobní pracovníci?
 • Prečo niektorí ľudia nepracujú podľa napísaných smerníc a postupov?
 • Ako jednoducho a rýchlo zvýšiť morálku vo firme?
 • Ktoré parametre treba sledovať, aby ste mohli urobiť rýchlu analýzu a následnú nápravu v akejkoľvek časti firmy?
 • Aké časti musí mať vaša firma, aby dobre fungovala?
 • Čo môžete, čo musíte a čo nesmiete meniť pri úprave firemnej štruktúry?
 • Ktoré posty nesmiete zlúčiť dohromady, ak nechcete ohroziť chod firmy?
 • Ako postupovať pri organizačných zmenách, aby ste nezabrzdili to, čo doteraz fungovalo?
 • Čo bráni tomu, aby firma rástla?
 • Koľko podriadených môže zvládnuť jeden šéf?
 • Ako sa správne delegujú povinnosti a právomoci?
 • Ako naštartovať šéfa, ktorý má pocit, že „vyhorel“?
 • Ako pomôcť preťaženým pracovníkom?
 • Ako správne napísať popis práce?

Výsledok kurzu: Vyškolený účastník, ktorý vie zorganizovať akúkoľvek aktivitu tak, aby úspešne fungovala. Majiteľ, ktorý nie je brzdou vlastnej firmy len preto, lebo sa bojí, že ďalší nárast už nezvládne.

Predpoklad: Účastník musí mať ukončené kurzy „Základná študijná príručka“ a „Základné princípy práce vedúceho pracovníka“

Foto: Freepik

Referencie

Výborná služba, asi prinesie zatiaľ najväčší posun vo firme. Ing. Jozef K., Levice

Obrovské množstvo užitočných informácií, kroré mi pomohli uvedomiť a pochopiť dôležitosť a postup organizovania a v jeho podstate aj "jednoduchosť", ktorú si nie je potrebné komplikovať. Má to byť jednoduché a funkčné. Takto sa naozaj dá dosiahnúť fungujúca, produkujúca a úspešná organizácia. Ing. Vladislav K., Banská Bystrica