ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riadenie predaja

 
 
 
Prednášajúci:
Ing. Radoslav Gibala
Seminár / kurz je určený pre:
majiteľov a riaditeľov firiem, obchodných riaditeľov a šéfov predaja
Trvanie:
1 deň
Najbližšie termíny:
10.10. 2019, Nitra
28.11. 2019, Košice
Cena:
599,- € bez DPH
 
 
 

Základné informácie

Ako riadiť obchodný tím tak, aby čísla stále rástli a obchodníci predávali s radosťou.

Seminár je určený pre majiteľov a šéfov predaja. Dôraz sa kladie na praktickú a technickú stránku riadenia predajných tímov. Seminár je určený pre riadiacich pracovníkov a je zameraný na vedenie obchodníkov aj z pohľadu kontroly a dohľadu nad priebehom predaja aby sa plnili ciele a plány a zároveň aby obchodníci predávali s radosťou a nadšením. Na seminári sa prednášajú výlučne údaje, ktoré sú overené dlhoročnou praxou.

 Riadenie predaja

Témy:

 • Ako dostať z predajcov dvakrát viac?
 • Ako skvele zorganizovať oddelenie predaja?
 • Čo je prácou skvelého šéfa predaja?
 • Čo je to skvelý marketing?
 • Ako vybudovať trvalé vzťahy s klientmi?
 • Ako získavať nových zákazníkov?
 • Úspešný predaj v čase krízy.
 • Ako naplánovať predaj a dosiahnuť ciele?
 • Ako stanoviť stratégiu predaja?
 • Aká administratíva pomáha predajcom a aká ich ničí?
 • Je vôbec potrebná administratíva predaja?
 • Aká administratíva je potrebná na úspešné riadenie predaja?
 • Koľko má mať firma predajcov?
 • Ako správne merať výkon predajcov?
 • Ako nastaviť odmeňovanie predajcov tak, aby boli motivovaní stále k vyšším a vyšším výkonom?
 • Prečo sú niektorí obchodníci vyhorení a ako ich znova naštartovať?

Výsledok seminára: Vyškolený účastník, ktorý pozná ucelenú základnú filozofiu a metódy pre riadenie predaja, pozná hlavné vplyvy na motiváciu pracovníkov a vie, ako ich aplikovať do života. Dokáže zorganizovať a naplánovať predaj a zabezpečiť dosiahnutie cieľov. Účastník seminára získa praktické a technické informácie ako zlepšiť oblasť predaja a celkovo ako správne riadiť a mať pod kontrolou predajný a obchodný tím. Porovná si svoj pracovný štýl s princípmi práce stabilných a úspešných spoločností, ktoré sú na trhu už niekoľko desiatok rokov.

Foto: Freepik