ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Nikdy nevnucujte pomoc

2011-09-08 10:50:34 | kategória Práca s ľuďmi
 Nikdy nevnucujte pomoc

Dovoľte ľudom žiť ich život aj s chybami a následkami za ich činy. Vnútená pomoc nefunguje.

Veľkého človeka spoznáte aj podľa toho, že vám v prípade potreby automaticky pomôže. Nečaká na vašu prosbu či žiadosť, nečaká na divákov, nečaká na takú chvíľu, pokiaľ niekto uvidí, že on koná záslužný čin, nečaká na odmenu, nečaká na príkaz šéfa, proste vstane, príde k vám a pomôže, lebo podľa jeho úsudku je to treba a je to tak správne.

Bežne to pravdepodobne denne zbadáte okolo seba vo svojich rodinách, kde vidíte ako rodičia nezištne a automaticky pomáhajú svojim deťom. Nepotrebujú k tomu od nikoho pokyn.

Verím, že takých ľudí máte okolo seba aj vo vašej práci. Váš pracovník nezištne radí mladšiemu kolegovi, aby sa skôr uchytil. Dobrý sused, ktorý vám pomôže strážiť dom počas vašej dovolenky a nakŕmi vašu mačku je na nezaplatenie. Možno vídavate šoférov, ktorí zastavia auto na krajnici a odtiahnu z cesty spadnutý kus trámu, ktorý odletel z nejakého nákladného auta. Oni nepomáhajú sebe, ale ochraňujú a pomáhajú bezpečne jazdiť tisícom neznámym šoférom, ktorí iba pôjdu po tejto ceste.

Niekedy sa, ale tento dobrovoľný pomocník stretne so zaujímavou situáciou. Ten, komu je pomoc ponúkaná, ten koho zachraňujete, ten kto ju skutočne potrebuje, tak ten človek ju nechce.

Viac alebo menej slušne ju odmieta prijať. Niekedy vám aj vynadá a rozčúli sa, že čo sa miešate do jeho života. Niekedy vám tvrdí, že nemá žiaden problém. Vás to trápi, lebo viete ako mu pomôcť, viete čo má spraviť, aby sa jeho situácia napravila, ale on to nechce od vás prijať. A morduje sa so svojím životom naďalej.

Predajcovia sa s tým stretávajú dennodenne. Ak predajca vie, ako by jeho výrobok mohol pomôcť klientovi zvýšiť produkciu, a napriek tomu klient odmieta obchod, tak predajca je zúfalý. Konzultanti sa s tým stretávajú takisto. Radí, konzultuje, koučuje, vysvetľuje najlepšie ako vie, iba klient to akosi nechce počúvať a používať. Učitelia s tým bojujú neustále. „Novák, Novák, čo len z teba vyrastie, ty sa vôbec nechceš učiť!“, hovoria. A rodičia sú nešťastní, keď ich 14 ročný puberťák pošle rovno do čerta aj s ich radami ako sa má obliecť, čo má a nemá jesť či piť a akú si má vybrať strednú školu.

Pre všetkých tých, čo radi pomáhajú, pre tých čo už zažili sklamanie z odmietnutia pomoci chcem potvrdiť, že chápem ten fakt, že toto je dosť ťažké na „prežutie“. Ale s tým sa treba zmieriť a neprežívať to nejako dramaticky.

Prijme pomoc – dobre, neprijme pomoc – tiež dobre.

Tak ako musí človek vyrásť na to, aby bol ochotný a schopný pomáhať iným ľuďom, tak musí človek aj dorásť k tomu, aby bol schopný vašu pomoc prijať.

Prečo ľudia odmietajú pomoc?

Môže existovať veľmi veľa dôvodov, prečo ľudia odmietajú pomoc. Možno vám tento človek v minulosti ublížil a teraz neverí, že ste taký veľký a dobrý človek, že mu aj napriek tomu chcete pomôcť. Ak vám on urobil zle a ohovoril vás, okradol, obral o zákazku či priateľa, proste čokoľvek zlého, očakáva vašu pomstu a nie úprimnú pomoc.

Mohol zažiť množstvo sklamaní v minulosti. Potreboval pomoc v práci, napríklad uložiť veci v sklade a všetci kolegovia ho nechali v štichu a potom sám drel do polnoci . Alebo potreboval odviezť autom na stanicu o druhej v noci a nikto z kamarátov to nebol ochotní urobiť.

Je možné, že aj on mal niekomu pomôcť a nepomohol. Možno prešiel okolo autohavárie a nezastal. Možno suseda potrebovala vyniesť kočík na 2. poschodie a on sa tváril, že ju nevidí. A potom vám „veľmi logicky“ bude tvrdiť, že človek človeku je vlkom, a že nikto nikomu nepomáha...

Významným faktorom ochoty prijať pomoc od vás je vaša dôveryhodnosť. Ľudia sa dívajú na váš život, na vašu povesť, na vaše výsledky, na to kto ste, aký ste, odkiaľ ste, na vaše Bytie. Ak je to O.K., nielenže vás počúvajú, ale aj sami prídu za vami. Poradca pre zdravie, ktorý má 120 kg, tlak 200 na 300 a je po troch infarktoch nebude počúvaný. Finančný expert, ktorý je chudobný ako kostolná myš, má iba dlhy a hypotéky na krku za 100 000 eur a už zničil svojimi investičnými radami tri firmy bude smiešny. Trikrát rozvedený odborník na manželstvo zrejme nebude autorita pre riešenie manželských sporov.

Ale o tom tento článok nie je. A nebudem tu rozoberať ani rôzne obchodné techniky, ako to prekonať. Existujú, sú funkčné a treba ich používať. Ale to by bol iba taký mechanický pohľad na vec.

Hlavná vec je, že nikdy a nikoho neznásilňujte, ak vašu pomoc nechce prijať. Prijmite to ako fakt. Vypočujte ho, potvrďte mu, že ste porozumeli jeho problémom. Môžete sa ho potom spýtať, či to chce riešiť, ak povie áno, spýtajte sa či ho zaujíma váš názor. Ak povie áno, povedzte mu ho, ale nenúťte ho, aby vás počúval, alebo aby urobil presne to, čo chcete vy. Doprajte mu právo urobiť to, čo on chce urobiť. Okamžite treba zasiahnuť iba vtedy, ak ide vyslovene o život alebo fatálnu chybu, ktorá mu zruinuje celý život. Ale takých situácií je našťastie veľmi málo.

Nech je vaša pomoc akokoľvek geniálna, bude fungovať iba vtedy, ak je prijatá dobrovoľne, ak vašu radu prijme za svoju a sám problém chce riešiť. Je dobre, ak ten človek vie a cíti, že ste tu a v prípade potreby môže za vami prísť aj o pol roka.

Nechajte ľudí žiť ich život, aj s chybami, problémami a aj s následkami za ich činy. Môžete ho varovať, ale nemôžete ho priviazať o stoličku a brániť mu žiť. Niekedy je najťažšie dívať sa a neurobiť nič. A nechať dotyčného, aby si tak trošku rozbil nos.

Niektorí ľudia musia ešte niečo zažiť, aby si začali vážiť to, že vy im nezištne pomáhate. A keď potom prídu za vami, buďte na to pripravení, nič im nevyčítajte a pomôžte im.

Autor: Ing. Ladislav Pavlík

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meno:, 27.6.2016 3:03
parir\"oadaolsti e i politici possono mentire. Il metallo no. I tecnici neppure, perché verrebbero sbugiardati dai loro colleghi\"non sono d\'accordo sui tecnici. in molte occasioni gli esperti mentono sulle loro perizie o fanno errori madornali che dovrebbero sbugiardarli ma, se hanno il loro tornaconto, se ne fregano: alle iene hanno mostrato ad esempio un esperto che dava per convenienza, a distanza di mesi, pareri opposti su una data situazione, oppure mi viene da pensare alle numerose perizie di cogne...
Meno:, 26.5.2016 14:10
à°¶ంà°•à°°్ à°œీ,à°¸ంà°•ీà°°్తన à°ˆ à°¤ెà°²ుà°—ు à°¸్à°Ÿాà°²్à°²ో కరపత్à°°ాà°²ు à°ªంà°šిà°¤ే à°¨ా పదమూà°¡ొందలూ à°µెనక్à°•ి వస్à°¤ాà°¯ా? à°®ూà°¡ు à°¬ుà°²్à°²ి à°&;73137&à°¸ª#3149;తకాà°²&#313#;=1300 ! ఏమైà°¨ా à°¬ాà°—ుంà°¦ా à°ˆ ఈక్à°µేà°·à°¨ు?
Meno:, 20.10.2014 21:23
v presove nic take nie je. vsade \"vyzaduju\" metnalny postih. mimo presovskeho kraja su zriadene specialne stredne skoly pre telesne postihnutych, ale neviem si predstavit, ako TP studuje odbory ako napr. aranže9r, čalfannik, fotograf, kožušnedk, obuvnedk, brašne1r, pedikfara - manikfara...Jozef http://jbggbs.com [url=http://kqncoky.com]kqncoky[/url] [link=http://pkmvbdx.com]pkmvbdx[/link]
Meno:, 16.10.2014 14:36
Za povšimnutie stojed ochrana predjmu <a href=\"http://lzqdmn.com\">ukeotvn</a>e1 v spomenutej malej novele ze1kona 448. dačelom ochrany predjmu je chre1niť klientov ktored majfa nedzke mzdy.Klientom, ktored majfa nedzky predjem sa ani určenie fahrady vo vfdške 50 % ekonomicky opre1vnenfdch ne1kladov socie1lnej služby vo VZN nedotkne. Tak mf4žu platiť čiastočnfa,alebo žiadnu fahradu. A
Meno:, 16.10.2014 12:40
VddŠKA FINANČNc9HO PRcdSPEVKU PRI ODKc1ZANOSTI FYZICKEJ OSOBYNA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI daKONOCH SEBAOBSLUHYPODĽA STUPŇA ODKc1ZANOSTI A FORMY POSKYTOVANEJ SOCIc1LNEJ SLUŽBYII. stupeň 62,21 eura - 89,82 euraIII. stupeň 124,41 eura - 179,68 euraIV. stupeň 177,65 eura - 269,47 euraV. stupeň 248,82 eura - 359,29 euraVI. stupeň 310,99 eura - 449,18 eurazdroj: intrenet http://osuoewggfax.com [url=http://ltczcggphrv.com]ltczcggphrv[/url] [link=http://vnffsamjwl.com]vnffsamjwl[/link]
Meno:, 13.10.2014 11:33
Telesnfd postih, keď nie je koimanovbnfd s mente1lnym, teoretickfd je riešenfd integrovanfdm vzdele1vanedm. aj keď skutočnosť je celkom ine1 - školy nie sfa prispf4sobene9 na prijatie študenta s telesnfdm postihnutedm. Jedna sa o bezbarie9rovosť, pomoc pri zakladanfdch fakonoch a podobne9. Tak me1te možnosť navštevovať špecie1lnu školuPre telesne postihnutfdch žiakov sa zriaďuje ze1kladne1 škola pre telesne postihnutfdch, stredne9 odborne9 učilište pre telesne postihnutfa mle1dež, gymne1zium pre telesne postihnutfa mle1dež, stredne1 odborne1 škola pre telesne postihnutfa mle1dež. Tieto školy sa zriaďujfa tiež pri domove socie1lnych služieb pre deti.zdroj: internet
Igor Konovalov, 23.1.2012 17:05
Wow,práve toto som potreboval