ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCA TV: Môže byť šéf kamarát s podriadenými?

2017-05-30 10:47:46 | kategória Práca s ľuďmi
 Môže byť šéf kamarát s podriadenými?

Cukor alebo bič? To je častá dilema šéfa, priam na úrovni hamletovského „byť či nebyť?“, ktoré je vo firmách modifikované na „biť či nebiť?“

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že úspešný manažment nemá nič spoločné s ľudskosťou a že sa nedá naraz byť aj dobrým človekom a zároveň aj úspešným šéfom. Budú vám tvrdiť, že dobrý šéf je mixom policajta a kata. Neverte im, to nie je pravda. Šéfovská „surovosť“, ktorá sa bezo sporu deje v niektorých firmách, sa dá vysvetliť celkom jednoducho: buď je neschopný šéf, alebo sú neschopní jeho podriadení. A najhoršou kombináciou je stav, ak je neschopný aj šéf aj jeho podriadení.

Kto je teda zlý a kto dobrý šéf?

Zlý šéf nahradzuje svoju organizačnú neschopnosť alebo ľudskú malosť krikom a vyhrážkami. Isté výsledky možno dosiahne, ale s problémami. Existuje kategória ešte slabších šéfov, ktorí už ani nekričia, lebo ich nikto neberie vážne. Takýto „šéf“ nevydáva príkazy, nevedie porady, nepožaduje výkony. Táto kategória šéfov si to nahlas ospravedlňuje asi takto: „však oni sami majú vedieť, čo majú robiť“, prípadne „na všetkom sa treba kamarátsky dohodnúť“. A to je obrovská chyba. Dobrý šéf nie je niekto, kto sa iba nemo díva na podriadených, prípadne iba eviduje ich činnosti a výsledky.

Dobrý šéf vie prácu kvalitne pripraviť. Vie vydať potrebné príkazy a vie zabezpečiť, aby každý príkaz bol splnený tak, ako bol naplánovaný. Už len tento fakt vedie k väčšiemu pokoju v organizácii a k hladkému priebehu činností. Každý naplno robí to, čo je treba a organizácia prosperuje. Vždy sa môžu vyskytnúť neočakávané situácie, ale ak je to jedna vec zo sto, tak to zvládnete bez väčších problémov. Ale ak zo sto činností prebieha osemdesiat chaoticky, tak sa nikto nemôže diviť, že ľudia budú nervózni. Ak to trvá dlho, tak znechutení zamestnanci buď odídu, alebo v horšom prípade zostanú a nerobia nič, čo im šéf priamo neprikáže.

Hlavnou príčinou chaosu v organizácii je slabá organizačná práca šéfa a jeho nízke líderské schopnosti. Ak vo firme vládne poriadok a systém, ak sa funguje tak, ako sa fungovať má, tak šéf nemusí kričať. Každý robí „sám“ a naplno.

Dobrý šéf musí byť trvalou hnacou silou všetkých činností v ním riadenom úseku. Ak je zodpovedný a vie, čo sa má robiť a ako sa riadia ľudia, tak usmerňuje a zlaďuje aktivity všetkých ľudí na dosahovanie potrebných cieľov.

Dobrý manažér vie, že ľudom stačí slušne, ale jednoznačne povedať, alebo ešte lepšie napísať, čo, ako, prečo, kedy a kde majú urobiť. Ak bola manažérom práca dobre zorganizovaná, tak ju jeho podradení aj hladko a bez problémov urobia.

Ale to neznamená, že dovolí svojim ľuďom zaháľať či robiť škodlivé veci. Ak šéf vidí človeka, ktorý porušuje predpisy alebo škodí tímu, musí zdvihnúť hlas. Vie, že ak prebudí lenivca alebo lajdáka k výkonom, tak mu možno práve tým zachránil pracovné miesto. Ale neustále ľudí „bičovať“ alebo ich stále nechať „ležať“ a nič nerobiť je veľkým zlyhaním manažéra. Oba extrémy sú veľmi škodlivé. Takýto manažér nie je dobrý manažér – toto je „neľudský“ manažér.

Prečo je to „neľudské“? Zlého manažéra spoznáte podľa toho, že prácu slabo organizuje a zle plánuje, že je benevolentný voči škodcom, neschopný presadiť poriadok a dosiahnuť výsledky. Nehumánne je to, ak sa v konečnom dôsledku vo firme všetko rozpadne, ľudia končia bez výplat a žobrú o peniaze na úrade práce. Takýto slabý manažér sklame svojich podriadených na celej čiare. Ak šéf nerobí to, čo má robiť, tak kvôli nemu bude trpieť desať, ba možno aj sto podriadených. A tým je neľudský.

Ako sa má správať dobrý šéf, aby ním riadený úsek dobre fungoval?

1. V prvom rade musí vybudovať funkčný firemný systém, ktorý zabezpečí neustálu „automatickú“ expanziu zdravej firmy. Musí mať stanovené, načo slúži firma, kam smeruje, čo firma dodáva zákazníkom a za aké peniaze. Musí mať popísané hlavné pracovné postupy a vytvorenú efektívnu firemnú organizáciu práce pre každú časť firmy: či už je to jej vedenie, marketing, financie, výroba či personalistika.

2. Osobnosť šéfa je priamo charakterizovaná jeho schopnosťou komunikovať. Darmo má v hlave veľa vedomostí: ak ich nevie správne odovzdať tak, aby boli prijaté a pochopené, práca nebude vykonaná. Musí komunikovať presne, efektívne, s pokojom a rozhodnosťou v hlase, nech sa deje čo sa deje.

3. Práca schopného šéfa pokračuje tým, že vie, ako si získať tých správnych ľudí, vie, ako ich k sebe pritiahnuť a potom si tých najlepších aj udržať. Lebo ak je vo firme veľa hlúpych, lenivých alebo krivých ľudí, tak sa veľké výsledky nedosiahnu. Takíto ľudia sú už sami osebe zdrojom množstva opakujúcich sa problémov. Získať schopných ľudí je stále viac a viac náročnejšie.

4. Šéf musí vedieť aj to, ako svojich ľudí správne zaškoliť na ich pracovné miesto tak, aby sa rýchlo uchytili a robili presne to, čo je treba. Lebo ak nie sú zaškolení, tak urobia často viac škody ako osohu. Znechutení dávajú výpoveď. Zmätok vyvolaný neustálou fluktuáciou bráni normálnej práci. Častou príčinou odchodu schopných ľudí býva slabučké zaškolenie.

5. Šéf musí tiež vedieť, ako pomenovať a následne merať výsledky ľudí a oddelení. So zmeraním výkonov potom súvisí aj používaný motivujúci odmeňovací systém a ovplyvňuje to úvahy šéfa o povyšovaní ľudí alebo vytváraní nových plánov.

6. Šéf musí tiež vedieť, ako korigovať konanie a výsledky ľudí tak, aby sa vždy splnili stanovené ciele. O práci s ľuďmi sa nie nadarmo hovorí ako o najťažšej. Jeden mešká, druhý zabúda a tretí nehovorí pravdu a ďalší si neplní úlohy. Vždy je čo riešiť. 80% problémov organizácie vyvolávajú takýto ľudia.

7. Efektívne pracovať je sen každého šéfa. Najväčším jedom efektivity je zmätok, ktorý sa vytvára tým, že nie sú dodržiavané jasné pravidlá administratívneho chodu organizácie. Neexistujú zápisy z porád, zabúda sa na príkazy, pracovníci si berú veci zo skladu bez evidencie, daňové doklady sa povaľujú po firme, objednávky sa nezapisujú, na reklamáciu sa zabúda, každý rozkazuje každému a nikto v konečnom dôsledku nie je za nič zodpovedný. Ľudovo povedané, nemá to žiadnu „štábnu kultúru“. Na nefunkčnej administratíve už zahynuli celé civilizácie, nieto ešte malé eseročky.

Dobrota a schopnosť šéfa sa vždy prejaví hlavne tým, že „vymyslí“ užitočnú prácu pre ľudí, pomôže ju svojim ľuďom aj urobiť a tým dosiahne stanovené ciele. A vďaka tomu sa potom celá jeho skupina má dobre. A to je to ľudské, čo sa od dobrého človeka očakáva. Lebo dobrý človek pomáha ľuďom zlepšiť ich prežitie. A tým bude kamarát s každým správnym človekom v tíme.

Ak chcete o témach článku dozvedieť viac, prihláste sa na naše semináre. O bodoch 1-7 sa viac dozviete na nasledujúcich službách:

1. Seminar o produktivite

2. Komunikačny kurz

3. Vyber ludi

4. Zaskolenie ludi

5. Hodnotenie ludi

6. Praca s ludmi

7. Efektivna praca

Ak chcete mať vo firme vynikajúcich, produktívnych a lojálnych zamestnancov, tak príďte na seminár "Kvalifikovany personalista", kde sa dozviete ako vybrať, zaškoliť, hodnotiť ľudí a ako zabezpečiť efektívnu prácu.

 Autor článku: Ladislav Pavlík

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Werner FRANK, 13.6.2017 18:09
Lacko!\r\nVýstižne, zrozumiteľne a jasné povedané.\r\nĎakujem Ti!\r\nMá aj to aj potrebnú marketingovú bodku. \r\nStále sa učím od lepších.\r\nSom rád, že som v HCA.\r\nWerner